Μετρήσεις Βιολογικών Παραγόντων

Από επιδημιολογικές μελέτες προκύπτει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται παγκοσμίως σε βιολογικούς παράγοντες. Επομένως, οι βιολογικοί παράγοντες φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό ζήτημα όχι μόνο για τη δημόσια υγεία αλλά και για την ιατρική της εργασίας. Μεταξύ των καταγραφόμενων δυσμενών επιπτώσεων που έχει στην υγεία η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες συγκαταλέγονται οι αλλεργικές αντιδράσεις, οι λοιμώξεις, οι τοξικές αντιδράσεις, αλλά και ορισμένα γενικότερα συμπτώματα. Καθοριστικά κριτήρια για την ύπαρξη καλών συνθηκών υγιεινής στους εργασιακούς χώρους και για την υγεία των εργαζομένων συνιστούν επομένως ο σωστός έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων και των κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν αποφασιστικά τη μόλυνση του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

 

 

 

Οι μετρήσεις βιολογικών παραγόντων περιλαμβάνουν τις κάτωθι κατηγορίες:

  • Βακτήρια
  • Ιοί
  • Μύκητες
  • Παράσιτα

 

Η ΓΕΠ, για τη διενέργεια βιολογικών παραγόντων, συνεργάζεται με εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17025.