GWO - Basic Safety Training

H GWO Βασική Εκπαίδευση Ασφάλειας (Basic Safety training, BST) είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα μέσω της ΓΕΠ. στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλους όσους εργάζονται στον κλάδο της αιολικής ενέργειας.

 

Οι σύμβουλοι Υγείας & Ασφάλειας της ΓΕΠ έχουν αναπτύξει state-of-art σεμινάρια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου BST του GWO τα οποία εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εκπαίδευση των συμμετεχόντων, εφοδιάζοντάς τους με γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση για να αντιδράσουν σωστά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κυρίως στο χώρο εργασίας, αλλά και έξω από αυτή. 

 

 

Τι είναι ο GWO και Basic Safety Training

 

Ο Global Wind Organization (GWO) είναι ο διεθνής οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2009 από τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως ιδιοκτήτες ή κατασκευαστές στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας και έχει ως στόχο την υποστήριξη των εταιρειών έτσι ώστε να επιτύχουν ασφαλείς χώρους εργασίας στην βιομηχανία της Αιολικής Ενέργειας.

Το κοινό πρότυπο έχει αναπτυχθεί ως απάντηση στην ανάγκη για εξασφάλιση μίας Βασικής Εκπαίδευσης Ασφάλειας (BasicSafetyTraining) στον συγκεκριμένο κλάδο. Η ανάπτυξη του Προτύπου προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ των μελών του GWO.

Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που προκύπτουν από το BST του GWO, βασίστηκαν σε αναλυτικές Εκτιμήσεις Κινδύνου, σε στατιστικά δεδομένα αλλά και σε πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν και σχετίζονταν με την εγκατάσταση-κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των ανεμογεννητριών.

Ο σκοπός του GWO είναι να αναπτυχθεί μία κατάρτιση πάνω σε κοινώς αποδεκτά πρότυπα στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων. Τελικός στόχος είναι η μείωση (αν όχι η εξάλειψη) των κινδύνων για το προσωπικό στη βιομηχανία της Αιολικής Ενέργειας αλλά και η μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Τα μέλη του GWO αναγνωρίζουν ότι, η εκπαίδευση και η κατάρτιση σύμφωνα με το πρότυπο καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις για τη στοιχειώδη εκπαίδευση ασφαλείας, τόσο για τους τεχνικούς ανεμογεννητριών όσο και του προσωπικού που γενικότερα εμπλέκεται σε σχετικές με αυτές εργασίες.

Όποιος εργάζεται ή πρόκειται να εργασθεί, σε ένα αιολικό πάρκο πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας για τις εργασίες του σύμφωνα με το BSTτου GWO. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού εκπαίδευσης κατά GWO διαθέτει τις βασικές γνώσεις ασφαλείας και έχει την απαιτούμενη γνώση για να σταματήσει μια επικίνδυνη κατάσταση στο χώρο εργασίας του.

 

Η Πιστοποίηση της ΓΕΠ

 

Η ΓΕΠ έγινε ο πρώτος & μοναδικός πιστοποιημένος πάροχος εκπαιδεύσεων σύμφωνα με το πρότυπο Basic Safety Training του Global Wind Organization, καλύπτοντας όχι μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

www.globalwindsafety.org/gwo/training_providers/interactive_training_provider_map.html

Η αυστηρή και υψηλού τεχνικού-επιστημονικού επιπέδου διαδικασία πιστοποίησης, διήρκησε περισσότερο από οκτώ μήνες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το καλοκαίρι του 2015.

Ως GWO Approved Training Provider, η ΓΕΠ έχει ήδη εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από εκατό εργαζόμενους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο σημαντικό και ανερχόμενο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα στα αιολικά πάρκα, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των Ελληνικών (ως μητρική γλώσσα) αλλά και των Αγγλικών για όσους δεν γνωρίζουν την ελληνική.

Η ΓΕΠ είναι υπερήφανη που είναι αναγνωρισμένος συνεργάτης του διεθνούς θεσμού που καθορίζει το «αύριο» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για ακόμη μία φορά η ΓΕΠ είναι ο αξιόπιστος και ενημερωμένος σύμβουλος και συνεργάτης για τη σύγχρονη Ελληνική και όχι μόνο, επιχείρηση. 

Η Βασική Εκπαίδευση Ασφάλειας (GWOBST)που παρέχει η ΓΕΠ περιλαμβάνει τέσσερις αλληλοσυνδεόμενες ενότητες:

  • τις Πρώτες Βοήθειες (First Aid),
  • την Πυρασφάλεια (Fire Awareness),
  • τη Χειρωνακτική Διακίνηση (Manual Handling)

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευσή πρέπει να είναι ιατρικώς κατάλληλοι (υγιείς) και ικανοί να συμμετέχουν πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (θεωρητικό & πρακτικό).

 

Πρώτες Βοήθειες

 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι η ασφαλής και αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών στην ανεμογεννήτρια μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών επικεντρώνεται στις συνθήκες που απαντώνται στο περιβάλλον ανεμογεννητριών από την είσοδο μέχρι την έξοδο από αυτό. Οι εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών της ΓΕΠ είναι πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και έχουν συμμετάσχει ενεργά στο τελευταίο ERC Συνέδριο Κατευθυντήριων Γραμμών στην Πράγα, τον Οκτώβριο του 2015.

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών μαθαίνουν τη νομοθεσία, τα ρίσκα, τους κινδύνους και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις πρώτες βοήθειες. Η κατανόηση της ανθρώπινης ανατομίας είναι κρίσιμης σημασίας και έτσι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τη δομή, τις λειτουργίες και τα σημεία του ανθρώπινου σώματος, με αποτέλεσμα την απόκτηση δεξιοτήτων για την ανίχνευση των μη φυσιολογικών σημείων και συμπτωμάτων των σοβαρών αλλά και καθημερινών ασθενειών.

Οι ενότητες «Πρώτες Βοήθειες που σώζουν ζωές» και «Καθημερινές Πρώτες Βοήθειες» παρέχουν στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες για να ακολουθήσουν μια μεθοδική αλληλουχίας που να θεσπίζει τεχνικές, έτσι ώστε σε έκτακτες συνθήκες κάθε απειλητική για τη ζωή κατάσταση να μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί, όπως για παράδειγμα η απώλεια των αισθήσεων, η υποθερμία, το διάστρεμμα, ή ακόμα και η καρδιακή ανακοπή, η αιμορραγία, ο πνιγμός και το σοκ.

Ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ασκήσουν συγκεκριμένες τεχνικές, προσομοιώνοντας πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα, που προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε συνθήκες τόσο κοντά στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού χρόνου είναι η εφαρμογή των δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα σενάρια, σε χώρους που μοιάζουν με το εργασιακό περιβάλλον, όπως η νασέλα, η αποθήκη ή ο εξωτερικός χώρος του αιολικού πάρκου.

 

Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα, μέσω της απευθείας παρατήρησης και των προφορικών και γραπτών ερωτήσεων, ενώ η απόδοσή τους αξιολογείται σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου και στο πλαίσιο της τελικής εξέτασης. Η εκπαίδευση έχει διάρκεια δύο ημερών και η πιστοποίηση διαρκεί 2 χρόνια.

 

 
 Τραύμα Αιώρησης    Αντιμετώπιση Αιμορραγιών
     
Διαχείριση θυμάτων Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Ψυχολογική Υποστήριξη και Ηθική Πρώτων Βοηθειών

 

 

Πυρασφάλεια

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος στο αντικείμενο της Πυρασφάλειας είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την απαραίτητη βασική θεωρητική αλλά και πρακτική γνώση για την πρόληψη πυρκαγιών στον ειδικό χώρο εργασίας τους.

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν οποιαδήποτε ένδειξη φωτιάς και την αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόσμενου γεγονότος στο περιβάλλον της ανεμογεννήτριας και ενημερώνονται για τον ορθό χειρισμό των διαθέσιμων πυροσβεστικών μέσων. αποκτούν κατάλληλη κρίση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τις αιτίες τους, σαφή εικόνα για τα αναγκαία μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών και ενημέρωση για τα δυνατά μέσα αντιμετώπισης τους.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται και εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε αρχικό στάδιο, με την χρήση κατάλληλου πυροσβεστικού εξοπλισμού σε συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται τα αίτια έναυσης φωτιάς στις ανεμογεννήτριες, τους κινδύνους που απορρέουν αλλά και τους τρόπους εξάπλωσης και κυρίως κατάσβεσης της φωτιάς.

Ακόμη, με την προσομοίωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εικόνα, μέσω συνθηκών προσομοίωσης καπνού, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαδικασιών εκκένωσης από τις εγκαταστάσεις, όταν είναι απαραίτητο. Έτσι αποκτούν την αίσθηση των πραγματικών συνθηκών συσκότισης κατά την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία εκκένωσης.

Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα, μέσω της απευθείας παρατήρησης και των προφορικών και γραπτών ερωτήσεων, ενώ η απόδοσή τους αξιολογείται σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου και στο πλαίσιο της τελικής εξέτασης. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε μία ημέρα και η πιστοποίηση διαρκεί 2 χρόνια.

 

   
Άσκηση εκκένωσης με προσομοίωση καπνού    

 

Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

 

Έχοντας υπόψη ότι, 60% έως 90% του πληθυσμού στην Ε.Ε. αργά ή γρήγορα θα εμφανίσει πρόβλημα στην οσφυϊκή χώρα, είναι ξεκάθαρο πώς όταν είναι απολύτως απαραίτητο να διακινηθούν φορτία με τα χέρια, τότε η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται με ασφαλή τρόπο για την υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα και με τις σχετικές εργονομικές απαιτήσεις, έτσι ώστε να περιορισθούν οι σχετικοί κίνδυνοι.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος στο αντικείμενο της Χειρωνακτικής Διακίνησης Φορτίων είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την απαραίτητη θεωρητική γνώση αλλά και πρακτική εμπειρία έτσι ώστε να εξηγήσουν και να αναγνωρίσουν πώς το μυοσκελετικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού κατά τη μεταφορά φορτίων, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ασφαλείς (σύμφωνα με την ιατρική έρευνα αλλά και τις καλές πρακτικές) τεχνικές για τον χειρισμό φορτίων σε περιορισμένο χώρο, όπως είναι μία νασέλα.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν τις ασφαλείς μεθόδους χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων που τους παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν με επιτυχία και στην καθημερινή τους εργασία.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην ανάλυση και πρακτική εφαρμογή των αρχών της χειρονακτικής διακίνησης φορτίου με ασφάλεια όπως εκφράζονται από την μέθοδο TILE (Task,  Individual,  Load,  Environment), ενώ ενημερώνονται για τις απαιτήσεις και προβλέψεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίου.

Σημαντικό κίνητρο συμμετοχής κάποιου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σαφώς η πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων που οφείλονται στην εργασία.

Η θεωρητική εκπαίδευση αλλά και η πρακτική άσκηση είναι τα κύρια μέσα ευαισθητοποίησης και αλλαγής νοοτροπίας με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων των τραυματισμών αλλά και επαγγελματικών ασθενειών.

Για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων διαδραματίζονται συγκεκριμένα «σενάρια» μεταφοράς φορτίου, όπως:

  •  Άρση και μεταφορά δοκιμίου βάρους 6 kg σε προσχεδιασμένη διαδρομή (ατομικά).
  •  Άρση και μεταφορά παλέτας (ατομικά).
  •  Άρση και μεταφορά δοκιμίου 25 kg (σε ζεύγη) με προσχεδιασμό και συντονισμό ενεργειών.

Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα, μέσω της απευθείας παρατήρησης και των προφορικών και γραπτών ερωτήσεων, ενώ η απόδοσή τους αξιολογείται σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου και στο πλαίσιο της τελικής εξέτασης. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε μία ημέρα και η πιστοποίηση διαρκεί 2 χρόνια.

 

     
     

 

 

Εκπαιδευτείτε τώρα !

 

Η BasicSafetyTraining κατά GWO διασφαλίζει τις υψηλές απαιτήσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία της Αιολικής Ενέργειας για Υ&Α στην Εργασία.

Η ΓΕΠ ως Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Πάροχος, ορίζει το σημείο αναφοράς του κλάδου για τη θεμελίωση του επιπέδου κατάρτισης του εργατικού δυναμικού των εταιρειών στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Η BST κατά GWO της ΓΕΠ, απαλλάσσει τις εταιρείες από άλλες αδικαιολόγητες και συχνά αμφιλεγόμενες εκπαιδεύσεις, παρέχοντας διεθνώς αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες, θέτοντας ταυτόχρονα τη βάση για μια καλύτερη και συνεχώς ανανεωμένη κατάρτιση.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και εάν θέλετε να κάνετε μια μεμονωμένη ή μια εταιρική-ομαδική κράτηση για εκπαίδευση, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας  www.exypp.gr  ή να επικοινωνήσετε με το Συντονιστή Προγράμματος GWO της ΓΕΠ, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  gwo@exypp.gr  &  info@exypp.gr  καθώς και στο τηλέφωνο +30 210 9405866.