Θερμογράφηση Hλεκτρολογικών Eγκαταστάσεων

Η υπέρυθρη θερμογραφία ανήκει στις προγνωστικές μεθόδους μη-καταστροφικών ελέγχων (NDT) και μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων, με σκοπό να διαγνώσει την ακριβή κατάσταση λειτουργίας, προτού ο εξοπλισμός παρουσιάσει βλάβες και τεθεί εκτός λειτουργίας με συνέπεια την διακοπή και την επισκευή του με πολλαπλάσια έξοδα. Τα τυχόν υλικά και ανταλλακτικά που απαιτηθούν είναι ακριβώς αυτά που θα διαγνωσθούν ως ελαττωματικά ή φθαρμένα περιορίζοντας το εύρος και κόστος αντικατάστασης.

 

Η ΓΕΠ παρέχει τη δυνατότητα θερμογράφησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η οποία διενεργείται από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό και Πιστοποιημένο Θερμογράφο κατά τα Αμερικάνικα Πρότυπα μη-καταστροφικών ελέγχων (ASNT) με τη βοήθεια θερμογραφικής κάμερας υπέρυθρης ακτινοβολίας.

 

Για την επισκόπηση του εξοπλισμού, ο εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται εν λειτουργία κάτω από σύνηθες φορτίο και περιβαλλοντικές συνθήκες. Στη συνέχεια, μετά τη συλλογή των εικόνων και την επεξεργασία τους με ειδικό λογισμικό, εκπονείται αναλυτική τεχνική έκθεση με τα ευρήματα σε κλίμακα επικινδυνότητας και οδηγίες προς βελτίωση.