Η ΓΕΠ στον κόσμο

Η ΓΕΠ, πέρα από τις υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας που παρέχει στην Ελλάδα , ως η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο, έχει διευρύνει τους ορίζοντές της και στο παγκόσμιο στερέωμα. Η δραστηριότητα της ΓΕΠ εκτός Ελληνικών συνόρων έγκειται σε διάφορα επίπεδα:

 

  • Υποστήριξη των πελατών της σε έργα που αναλαμβάνουν εκτός Ελλάδας
  •  Συνεργασία με εταιρείες που έχουν έδρα εκτός Ελλάδας
  •  Συμμετοχή, με αξιώσεις, σε διεθνείς διαγωνισμούς

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΕΠ επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με διεθνή διαγωνισμό, για το έργο “Υλοποίηση ελέγχων υγείας και ασφάλειας στις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Delegations)”. Το έργο αφορά στη διενέργεια ελέγχων στα κτίρια που στεγάζουν Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες, εκτός αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο των ελέγχων είναι η εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών τόσο των κτιριακών υποδομών όσο και του εξοπλισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας εργασίας. Η ανάληψη έργων σε όλο τον κόσμο επέτρεψε στη ΓΕΠ να μελετήσει την ανά χώρα νομοθεσία υγείας και ασφάλειας εργασίας και να πλουτίσει τις εμπειρίες και τις γνώσεις της στον τομέα, εξελίσσοντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία της. Χάρη στο έμπειρο και πλούσια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της, η εταιρεία μπορεί να ανταπεξέλθει επιτυχώς σε κάθε είδους έργο στον τομέα υγείας και ασφάλειας. Η μέχρι τώρα παρουσία της ΓΕΠ στον κόσμο: