Η ΓΕΠ στην επιχείρησή σας

Η ΓΕΠ δίνει λύσεις σε όλα τα θέματα υγείας & ασφάλειας που απασχολούν την ελληνική επιχείρηση. Τα στελέχη της ΓΕΠ γνωρίζουν άριστα την ελληνική αγορά και προτείνουν υπηρεσίες σχεδιασμένες για τις συνθήκες και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας, εκτός από τυπική υποχρέωση, είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους επαγγελματικούς κινδύνους και τις επιχειρήσεις από τις συνέπειες πιθανών ατυχημάτων. Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και η εξασφάλιση των συνθηκών εργασίας που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας αποτελούν ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις για την αποδοτικότερη και πιο παραγωγική δραστηριότητα κάθε εργαζόμενου.

 

Τo επιτελείο της ΓΕΠ σας βοηθά να επισημάνετε τις ακριβείς ανάγκες για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης. Υπηρεσίες Τεχνικού / Συντονιστή Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας, ιατρικές υπηρεσίες, εκπόνηση μελετών (π.χ. εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ., ΑΤΕΞ, μελέτη σήμανσης ασφάλειας χώρων εργασίας κ.ά.), διενέργεια μετρήσεων, οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, παροχή συμβούλων ADR και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες (π.χ. πιστοποιήσεις ανυψωτικής ικανότητας μηχανημάτων έργου, έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε μηχανήματα έργου, θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.ά.) συνθέτουν ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών απαραίτητο και χρήσιμο για κάθε επιχείρηση. Η ΓΕΠ βοηθά τις επιχειρήσεις να βρουν λύσεις και σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοδότησης, προετοιμάζοντας τις προτάσεις τους για συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.