Η ΓΕΠ στην Ελλάδα

Η ΓΕΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα. Με ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο, το πληρέστερο που υπάρχει, καλύπτει με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 180.000 εργαζομένους σε 1.600 επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, σε 9.000 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

 

Οι υπηρεσίες της ΓΕΠ καλύπτουν όλη την Ελλάδα, με την ίδια ακρίβεια, υπευθυνότητα και ποιότητα. Η ταχύτητα στην ανταπόκριση των αιτημάτων και των αναγκών των πελατών της, καθώς και η γεωγραφική ανάπτυξη του δικτύου της, αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΓΕΠ. Στους πελάτες της εταιρείας ανήκουν: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πολυκαταστήματα, super markets, εταιρείες ένδυσης, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, βιομηχανίες, κατασκευαστικές, εταιρείες μεγάλων έργων, καυσίμων, αυτοκινήτων, εστίασης, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά. Η ΓΕΠ διαθέτει τμήμα επιστημονικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των Τεχνικών Ασφαλείας, των Ιατρών Εργασίας και όλων των στελεχών της που υλοποιούν τα έργα της. Εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της υγείας και ασφάλειας της εργασίας μεταδίδουν την τεχνογνωσία τους στα στελέχη της ΓΕΠ, ώστε οι επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργάζεται να είναι πάντα ενημερωμένες με τα σύγχρονα δεδομένα του κλάδου και τις εργοδοτικές υποχρεώσεις τους και να αντιμετωπίζουν τα θέματα υγείας και ασφάλειας με γρήγορο, έγκυρο και αποτελεσματικό τρόπο.