Εμβολιαστικά Προγράμματα

Ο κίνδυνος έκθεσης εργαζομένων βιολογικούς παράγοντες καταδεικνύεται στη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και συνεπάγεται μεταξύ άλλων την υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα εμβολιασμού, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 186/1995. Ο εμβολιασμός αυτός πρέπει να υλοποιείται τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα, όπως το πρόγραμμα αναμνηστικών ή επαναληπτικών δόσεων και τα χρονικά μεσοδιαστήματα. Οι επιστήμονες υγείας της εταιρείας μας πραγματοποιούν εμβολιασμούς είτε στο χώρο εργασίας είτε στο ιατρείο της ΓΕΠ, τηρώντας σχετικούς καταλόγους και χορηγώντας ατομικά δελτία εμβολιασμών. Ανάλογα με τη φύση της εργασίας, συνήθως πραγματοποιούνται οι εξής εμβολιασμοί:

 

  • Αντιτετανικός για εργαζόμενους σε εξωτερικούς, υπαίθριους χώρους, με κίνδυνο τραυματισμού, οικοδόμοι, αγρότες
  • Έναντι Ηπατίτιδας Β για επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους ερευνητικών εργαστηρίων, υπηρεσιών καθαριότητας, προσωπικό συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων
  • Ηπατίτιδα Α για επαγγελματίες υγείας, προσωπικό συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, χειριστές τροφίμων (ως μέτρο δημόσιας υγείας), προσωπικό ιδρυμάτων, βρεφονηπιακών σταθμών, υδραυλικοί
  • Αντιγριπικός για επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και άτομα με βεβαρυμμένο ατομικό ιατρικό ιστορικό και προβλήματα αναπνευστικού